Missie
Pay It Forward Nederland (PIFNL) is een non-profit organisatie die zich onbaatzuchtig inzet voor de verbetering van de kwaliteit van het leven van de naaste medemens. In 2000 opgericht als proactief online platform mede door inspiratie uit het boek van Catherine Ryan Hyde, voor het uitdragen van het simpele PIF-principe en op die manier mensen bewust wil maken van de essentie van sociale verbondenheid in onze samenleving. Onze missie is om de samenleving te stimuleren tot een transparante verhoging van het maatschappelijk bewustzijn en over te gaan tot daadwerkelijke hulp/actie. De wereld heeft behoefte aan mededogen, inspiratie, integriteit en zorg vanuit het hart.
Visie
Onze visie is dat iedereen, ongeacht zijn/haar afkomst, geloof, geaardheid, ras, die te maken heeft met een tegenslag of andere problematiek persoonlijke ondersteuning kan krijgen. We bereiken onze doelen door middel van samenwerking en doelgerichte steun. Dit door het cultiveren van spirituele- en relationele groei van kernwaarden in individuen en groepen. Voorbeelden van interactie zijn voorlichting. Dit kan online door inspirerende nieuwsartikelen, afbeeldingen en video’s op onze social media kanalen en ‘offline’ bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan, d.m.v. educatieve spreekbeurten, organiseren van evenementen met als resultaat aanzet tot persoonlijke doelgerichte ondersteuning van onze naaste mensen. Ook zijn wij actief in het stimuleren van vrijwilligerswerk.
Kernwaarden
Non-profit
Alleen werken vanuit het hart en NIET op basis van politieke-, commerciële-, machtsdoeleinden of geloofsovertuiging / ideologie.
Communicatie
Het beoefenen van eerlijke, open, maar toch respectvolle communicatie met elkaar, en liefde aan iedereen te tonen.
Authenticiteit
Het nastreven van persoonlijke evaluatie van eigen motieven en houdingen.
Transparantie
Bereid zijn om een ander perspectief te overwegen zonder defensiviteit.
Actieve participatie
Respectvol luisteren, persoonlijke inbreng, aandacht en zorg.
Vertrouwelijkheid
Het handhaven van strikte geheimhouding met betrekking tot persoonlijke zaken en een veilig gevoel creëren.
Gevoeligheid
Respectvolle bevestiging geven op andermans problematiek wanneer iemand heeft gekozen om zich op een eerlijke en kwetsbare manier uit te spreken en dit zonder er over te oordelen i.p.v. te preken.
Waardering
Zich te onthouden van aanvallen of vernederend gedrag jegens de medemens.
Geloven
Eén persoon kan het verschil kan maken!
Passie
Van binnenuit luisteren om je energie te delen voor het algemeen welzijn.
Gemeenschap
Iedereen is word met open armen ontvangen om de collectieve gedachte te beoefenen.
Initiatief
Actie om te ondernemen, behoeften te vervullen, een idee in een werkelijkheid te zetten en een droom te volgen.